HemShopMat Kött & Fisk

Kött & Fisk

Vänligen notera att då kylda och frysta varor beställs tillkommer en avgift på £2 för att täcka kostnader för speciella kylboxar och kylinlägg. Genom detta hoppas vi kunna leverera varorna i rätt temperatur men tyvärr är det inget vi kan garantera. Vi vill därför göra våra kunder medvetna om att de själva står för den risken vid beställning av kylda och frysta varor.

This category has no products at the moment.