Playground - Lars Kepler (In Swedish)

Playground - Lars Kepler (In Swedish)

Under en instats i Kosovo blir löjtnant Jasmin Pascal-Anerson skjuten. Hennes hjärta står stilla i en minut och fyrtio sekunder. När hon återvänder till liver är hon övertygad om att hon vet vad som väntar efter döden. Hon hävdar att man kommer till en våldsam hamnstad.

Jasmin behandlas för krigspsykos, börjar ett nytt liv och får en son som hon ger namnet Dante. Fem år senare råkar de ut för en bilolycka och sonen blir svårt skadad. För att operera honom måste läkarna stanna hans hjärta.

Jasmin inser att Dante inte kommer klara sig tillbaka till liver på egen hand om hamnstaden finns på riktigt.

Hon måste följa honom dit.

Jasmin vet att den andra sidan är en myket farlig plats och farligast av allt är lekplatsen.

This book is written in Swedish.

Price: £7.90
(Out of stock)